Zelfstandig worden in een warme sfeer

Welkom bij Kleine Muze! We geven les volgens de principes van het Daltononderwijs. Ben je op zoek naar een gezellige dorpsschool midden in de stad? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. We kennen alle kinderen en je bent als ouder meer dan welkom binnen onze muren. 

Warm en huiselijk 

’s Ochtends begroeten we je aan de poort. In de lagere school kiezen kinderen zelf of ze al naar de klas gaan of liever nog even op de speelplaats blijven. Heb je kinderen in de kleuterklas? Die zet je af tot in de klas.  
 

Belangrijke principes 

We leggen de lat hoog en bereiken onze eindtermen via drie principes uit het Daltononderwijs: vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken.  

Dat begint vanaf de kleuterklas. De dag start met inlooptijd. Dat betekent dat je kind zelf mag beslissen waar het wil spelen. In de tweede kleuterklas krijgen kinderen een dagtaak, bijvoorbeeld een puzzel maken, een tel-spel spelen enzovoort. Ze kiezen zelf op welk moment ze die activiteit uitvoeren. Vanaf de derde kleuterklas wordt dat een weektaak. We introduceren al coöperatieve werkvormen: zo oefenen ze taal door gesprekjes te doen met verschillende klasgenootjes. 

Dekleinemuze_kleutersschuimpjes

In de lagere school versterken we de zelfstandigheid en het samenwerkend leren. Je kind zit in een eilandje van vier kinderen. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het materiaal. Zelfstandig werk voeren de kinderen uit in een volgorde die ze zelf kiezen. Ze proberen hun taken eerst zelf te maken. Lukt dat niet? Dan vragen ze hulp aan een klasgenoot, daarna aan de rest van het groepje. Pas als laatste stap vragen ze hulp aan de leerkracht. Onze leerlingen krijgen een week de tijd om hun huiswerk te maken. Zo leren ze hun werk te plannen in functie van hobby's en andere naschoolse activiteiten. In het zesde kunnen de leerlingen echt zelfstandig aan de slag.  

Onze leerlingen werken ook over de jaren heen samen. De zesdejaars helpen de eerstejaars met technisch lezen.  Voor muzikale vorming en wereldoriëntatie werken we klasdoorbrekend.   

Je goed voelen: zo belangrijk! 

Heeft je peuter nog een middagslaapje nodig? Dat kan. De kleuters hebben een rustplekje in de klas, waar ze even op adem kunnen komen.  Zowel in de kleuterschool als in de lagere school hangt er in elke klas een gevoelsmeter, waarop de leerlingen kunnen aangeven hoe ze zich voelen. In de lagere school bevragen we hen ook: komen ze graag naar school, hebben ze vriendjes …? Dat bespreken we tijdens kindcontacten. In de klas kijken we naar wat je kind goed kan. Zijn bepaalde krachten nog niet zo goed ontwikkeld? Dan prikkelen we je kind om die te trainen. Veel aandacht gaat naar groepsvorming. We maken duidelijke afspraken en bevestigen goed gedrag. De kinderen leren hun gevoelens verwoorden en zien in wat hun gedrag met de ander doet.  

DekleineMuze_kindmagneetbord

Inspraak voor leerlingen en ouders 

Onze school nóg toffer maken? Daar zorgt de leerlingenraad voor! De leerlingen doen voorstellen om de klassen op te pimpen, de speelplaats gezelliger te maken, leuke activiteiten te organiseren. Zo steekt de leerlingenraad op het einde van het jaar een heuse Fancy Fair in elkaar voor de hele school.  

Hou je van contact met andere ouders? Dan zit je goed bij ons. De ouders blijven babbelen voor de poort, gaan samen naar de speeltuin, helpen elkaar met kinderen brengen en ophalen. Elke klas heeft een klasouder die de brug vormt tussen jou en de leerkracht. We nodigen je uit op onze herfstbabbel, nieuwjaarsreceptie en ons schoolfeest: een festijn met eten van over de hele wereld. Ook tijdens de les ben je welkom: om voor te lezen, te koken met de kinderen of op uitstap te gaan. Wil je je nog meer engageren? Onze oudervereniging ziet je graag komen! Zij helpen ons met het schoolfeest en doen klusjes in de school.  

DeKleineMuzegroepkindjes